KoruINFO

Infosta löydät yleistietoa koruista , leimauksista , materiaaleista jne. Lisänä myös linkkejä sivustoille jos haluat tutustua lisää aiheisiin.

(Linkit avautuvat uudessa ikkunassa)


VUOSILEIMAT

SUOMEN  jalometallituotteiden vuosileimaukset (kirjain+numero=vuosiluku, kts.taulukko)!


RUOTSIN jalometallien vuosileimat


Leimaukset

Leimoista on mahdollista selvittää mm. valmistusmaa, paikkakunta, jalometallilaji ja sen pitoisuus, ikä sekä suunnittelijakin.

Wanhojen esineiden/korujen hienous löytyy osakseen juurikin tästä, esineitä on arvostettu jo alusta asti. Ne ovat suunniteltu huolella, monesti osin tai kokonaan käsityönä tehtyjä, sekä niihin jätetty kunnon leimauksilla jälki myös seuraaville polville...

Ulkomaalaisessa, sekä myös uudemmassa suomalaisessa tuotannossa valitettavasti nämä tiedot ovat usein mimimaalisia.  Aina ei  siis pystytä selvittämään leimauksista muuta kuin materiaali ja sen pitoisuus.

Lue lisää  leimat.fi sivustolta


Pitoisuusleimat

Aiemmin suomessa on yleisesti käytetty myös Hopean pitoisuusleimoja 813 sekä 916.

Pitoisuusleima on kolminumeroinen numerosarja. Se kertoo, kuinka paljon tuotteessa vähintään on leimattua jalometallia. Jalometallin määrä on ilmoitettu promilleina. Esimerkiksi jos pitoisuusleimassa on luku 925, se kertoo, että tuotteessa on 92,5 % hopeaa. Pitoisuusleiman pohjamuoto kertoo, mistä jalometallista on kyse. Pohjamuoto on nimileiman ympärillä käytettävä kehys.

Pohjamuodon käyttö leimassa on vapaaehtoista. Tukes suosittelee pohjamuodon käyttöä epäselvyyksien välttämiseksi. Esimerkiksi palladiumilla ja platinalla on samoja pitoisuuksia, joten pitoisuusleimoissa on tarpeen käyttää materiaalin ilmaisevaa pohjamuotoa.

www.tukes.fi sivuilta voit lukea lisää leimauksien lainsäädännöstä/ käytännöistä. PRONSSI (Bronze)

Pronssi on metalliseos.jonka pääkomponenttina on kupari. Tavallisimmin pronssilla tarkoitetaan kuparin ja tinan seosta, mutta nimitystä käytetään myös muista kuparin metalliseoksista, paitsi kuparin ja sinkin seoksesta, jota nimitetään messingiksi.

Pronssi ei siis ole jalometalli, joten sitä ei myöskään tarvitse leimata.  

Koruista voit löytää, valmistajan tai suunnittelijan leimauksen. Myöskin valmistusmaa voi ilmetä. Esim suomalaiset kokovalmistajat ovat osassa koruissaan käyttäny (made in) Finland leimausta. Materiaali leimaus Bronze on yleisempi ulkomaalaisissa koruissa.

Huomioitavaa on kuitenkin ettei leimoja useinkaan ole, ja värisävy voi vaihdella paljonkin.TIMANTIT

Timantin paino (carat)

On hyvä huomata, että jalometalleissa ja jalokivissä karaatti tarkoittaa eri asioita. Jalometalleista, kuten kullasta, puhuttaessa karaatti on pitoisuusmitta tai puhtauden yksikkö, kun puolestaan timanteista puhuttaessa karaatti on painon mitta.

Timantin paino ilmoitetaan karaatteina ja yksi karaatti on painoltaan 0,2 grammaa. Timantin kokoa ei voida suoraan päätellä painon perusteella, sillä timantin hionta vaikuttaa sen ulkomittoihin. Huonosti hiottu kivi voi näyttää painoonsa nähden kookkaalta, mutta se häviää loisteliaisuudessaan pienemmältä näyttävälle hyvin hiotulle kivelle. Timanttien paino lähtee tavallisesti pienimmillään 0,005 ct painoisista kivistä ylöspäin. 


Alla olevasta kuvasta näet suuntaa antavasti miten timantin paino vaikuttaa briljanttihiotun kiven halkaisijaan (kuva ei ole luonnollisessa mittakaavassa).


Timantin hionta (cut)

Timantit laatuun vaikuttavista tekijöistä hionta on kaikista tärkein, sillä se vaikuttaa timantin kauneuteen eniten. Usein timantin hiontaa ajatellaan eri muotoina, mutta timantin hionnan laatu kertoo siitä, miten timantin pinta on vuorovaikutuksessa valon kanssa.

Kun timantti on hiottu hyvin ja oikeisiin mittasuhteisiin, se heijastaa suurimman mahdollisen määrän valoa takaisin katsojan silmiin ja muodostaa timanteille tyypillisen välkehdinnän. Hyvin hiottu timantti on tasapainoinen ja symmetrinen kivi, jonka mittasuhteet, viisteet ja viistesarjat pyrkivät luomaan täydellisen vuorovaikutuksen valon kanssa.

Timanttien eri hiontamuodot 


Timantin puhtaus (clarity)

Timantti on hiiltä, joka on altistunut valtavalle lämmölle ja paineelle syvällä maan sisässä ja tämän seurauksena timantteihin on syntynyt sisäisiä jälkiä joita kutsutaan sulkeumiksi. Timantissa voi myös olla hionnasta aiheutuneita ulkoisia jälkiä, naarmuja ja ylimääräisiä viisteitä. Timanttien puhtaus arvioidaan näiden sisäisten ja ulkoisten jälkien lukumäärän, koon ja sijainnin perusteella. Puhtausluokitus tehdään kymmenkertaisella suurennuksella, joten timantin puhtaus ei aina ole paljaalla silmällä nähtävissä.

Timantin väri (color)

Vastoin yleistä luuloa, timantit eivät ole aina värittömiä, joskin luonnosta löytyneet värilliset timantit (engl. fancy color) ovat todella harvinaisia. Harvinaisuutensa vuoksi värillisten timanttien hintoja voidaan kuvailla tähtitieteellisiksi. Värilliset timantit saavat värinsä jonkin alkuaineen, tavallisimmin boorin, vaikutuksesta tai timantin kiderakenteen poikkeavasta kasvusta.

Valtaosa korukäytössä olevista timanteista kuuluvat niin kutsuttuun Cape-sarjaan ja tämän sarjan timanteissa väri vaihtelee värittömän ja keltaisen välillä.